marți, august 30, 2011

Un nou cinematograf


De multă vreme doreau cetăţenii din cartierul Militari, raionul Gh. Gheorghiu-Dej, să aibă un cinematograf în cartierul lor.

Dorinţa cetăţenilor din Militari a fost satisfăcută anul acesta de sfatul popular raional.

Construcţia, după cum se vede şi din fotografie, este aproape gata. Mai sunt de executat doar unele lucrări de interior.

Cinematograful dispune de o sală confortabilă cu 350 locuri - tapisată cu imitaţie de stejar -, un hol încăpător, case de bilete şi altele ; iar în faţa clădirii, prin grija cetăţenilor, se amenajează un frumos parc cu bănci, alei şi ronduri de flori.

[Informaţia Bucureştilor, august 1957]

vineri, august 12, 2011

Hotelul Rex


Într-un articol recent, Raiden şi Adrian au menţionat hotelul Rex din Mamaia într-un text despre zonele mai vechi ale Constanţei. Foarte puţini mai ştiu că acest hotel este primul de acest tip construit în Mamaia.

Prin Înaltul Decret Regal 322 din 29 februarie 1936, modificat prin Decretul Lege 3047 din 31 august 1938 s-a promulgat "Legea pentru Organizarea Turismului". Această lege a creat un organ menit să activeze în domeniul construcţiilor de hoteluri şi să dea o cât mai pronunţată dezvoltare turismului în România, organ denumit mai întâi "Comitetul Hotelurilor C.F.R." şi apoi "Comitetul Special al Hotelurilor". Acest organ, prezidat de Ministerul Propagandei Naţionale, cuprinde în sânul său delegaţi ai Direcţiei Turismului, ai Regiei Autonome C.F.R. şi ai Ministerului Aerului şi Marinei.


Prin legea citată se stabileşte că atât normele pentru administrarea fondurilor, cât şi cele pentru executarea lucrărilor respective vor fi cele aplicate de Regia Autonomă C.F.R., activitatea acestui Comitet urmând a se executa prin personalul acestei Administraţii.

Fondurile Comitetului Hotelurilor, care se ridică la suma de 55 de milioane de lei anual, sunt furnizate de Administraţia C.F.R., care le obţine printr-o prelevare de 2% asupra biletelor de călătorie de pe reţeaua sa.


Activitatea Comitetului Hotelurilor a fost îndreptată, conform unui program de ansamblu, spre construirea şi amenajarea de hoteluri turistice. Astfel s-a construit hotelul Rex din Mamaia, hotelul Delta din Vâlcov şi hotelul Danubius din Turnu Severin precum şi un număr de hanuri turistice.

Hotelurile amintite sunt proprietatea Regiei Autonome C.F.R.

Piatra fundamentală a hotelului Rex a fost pusă la 15 august 1936 de către M.S. Regele Carol al II-lea şi azi întreaga clădire este gata. Hotelul este ridicat la 600 m. depărtare de instalaţiile de plajă. Se întinde pe 2.000 m. pătraţi, în lungul plăjii. Sunt 120 de camere cu băi pe palier.

Tehnica şi decoraţia dau apartamentelor, hall-ului, sălii de lectură şi sălii de restaurant un farmec deosebit, încât acest hotel va fi cea mai modernă şi mai confortabilă clădire de pe litoralul Mării Negre.
Harta liniei de cale ferată concepută ca linie urbană şi suburbană, în lungime de 11 km., dintre Constanţa şi Mamaia, Rex (haltă). Linia s-a început în primăvara anului 1938 şi a fost dată în exploatare în vara aceluiaşi an.